Logo Aula de Sons - Escoles de música tradicional

Professor/a: Marc Laguna

Instrument: Transversal

Nivell: Tots

Descripció: Potenciar concepte de pulsació i subdivisió (corxeres vs tresets!!!) interna per tocar de forma clara. Aprendrem a tocar (poli)ritmes (ostinatos) amb les mans per prendre consciència del correcte interpretació rítmica. Primer amb la referència del metrònom (o cantant el compàs) i seguidament cantant melodies o fragments melòdics del repertori d’Aula de Sons.